Διαβάστε επίσης
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

climax

Αρχική Νομοθεσία - δικαιώματα Φορείς προστασίας δικαιωμάτων

Α) Φορείς προστασίας δικαιωμάτων (ψυχικά) ασθενών

- Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές
Διαταραχές. Εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (δέχεται
παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες για την παραβίαση των δικαιωμάτων των ψυχικά
ασθενών).
Διεύθυνση: Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, Αριστοτέλους 17-19, Αθήνα.
 
- Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Πρόκειται για
αυτοτελή υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Υγείας η οποία δέχεται και ερευνά
υποθέσεις σχετικά με τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας και πρόνοιας.
Διεύθυνση: Πειραιώς 205, 118 53 Αθήνα, Τηλ. 210 - 3480906, 210 - 3480859.
 
- Τριμελείς Επιτροπές Προάσπισης Δικαιωμάτων των Ασθενών. Εδρεύουν σε κάθε
νοσηλευτικό ίδρυμα και δέχονται τυχόν παράπονα ή αναφορές ασθενών, σχετικά με την
παραβίαση των δικαιωμάτων από το οικείο νοσοκομείο.

Β) Φορείς προστασίας δικαιωμάτων απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση

- Συνήγορος του Πολίτη (Συνήγορος της Υγείας). Ανεξάρτητη Αρχή η οποία δέχεται
και ερευνά αναφορές για κάθε δημόσια υπηρεσία η οποία παραβιάζει δικαιώματα των
πολιτών Έχει ως ειδική αρμοδιότητα την διερεύνηση υποθέσεων «σχετικών με τα
δικαιώματα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης».
Διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα, Τηλ. 210 - 7289600,
Φαξ: 210 - 7292129, E-Mail: info@synigoros.gr , Ιστοσελίδα: www.synigoros.gr
 
- Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Αυτόνομο σώμα εσωτερικού
ελέγχου των δημοσίων υπηρεσιών.
Διεύθυνση: Συγγρού – 60, 117 42 Αθήνα, Τηλ. 210 - 9281800, 210 - 9281921,
Φαξ: 210- 9281819, E-mail: seedd@seedd.gr , Ιστοσελίδα: www.seedd.gr

Γ) Φορείς προστασίας δικαιωμάτων απέναντι σε δυσμενείς διακρίσεις

Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας, ηλικίας
κλπ. (απαγόρευση διακρίσεων) ορίστηκαν ως αρμόδιοι φορείς (άρθρο 19 του Ν.
3304/2005):
 
- Ο Συνήγορος του Πολίτη, για θέματα που σχετίζονται με παραβιάσεις εκ μέρους
των δημοσίων υπηρεσιών.
 
- Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, για θέματα που σχετίζονται με παραβιάσεις στον
Ιδιωτικό τομέα. Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Αθήνα.