Αρχική
Ευρετήριο Άρθρων
Είμαστε Μ Α Ζ Ι !!!
Αρχές
Λίγα λόγια για τις διαταραχές διάθεσης
Όλες οι σελίδες

ΑΡΧΕΣ


1. Το σωματείο έχει μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Όσα έσοδα ενδεχομένως προκύπτουν διατίθενται για την υποστήριξη της λειτουργίας των προγραμμάτων του και την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Το σωματείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καλύπτει τις ανάγκες του με εθελοντική εργασία.
2. Μέλη έχουν δικαίωμα να γίνουν – με την υποβολή αίτησης και την καταβολή ετήσιας συνδρομής (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα "Εγγραφή Μελών" ):
α) Όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, π.χ. άτομα στα οποία έχει διαγνωσθεί Διαταραχή Διάθεσης, άτομα που πιστεύουν ότι πάσχουν από Διαταραχή Διάθεσης, οι συγγενείς και φίλοι των ατόμων που πάσχουν ή πιστεύουν ότι πάσχουν από διαταραχή διάθεσης.
β) Πρόσωπα που ενδιαφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο να στηρίξουν τους σκοπούς του ΜΑΖΙ.
3. Το σωματείο προστατεύει το ιατρικό απόρρητο των μελών του. Η οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιείται μόνο για την καλύτερη λειτουργία των προγραμμάτων του σωματείου. Για την όποια συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα απαιτείται πλήρη ενημέρωση και γραπτή συναίνεση των μελών. Η τήρηση και άρση του ιατρικού απορρήτου διέπεται από τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.